Copyright 2020 | Projekt i realizacja Geodezja Damian Janicki

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

Geodezja Damian Janicki

biuro: ul. Owocowa 3

66-400 Gorzów Wielkopolski

 725 413 416

biuro@geodezjadamianjanicki.pl

NIP: 599-301-16-54; REGON: 384732317

ADRES

MENU

Znajdujemy się w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Owocowej 3. Zajmujemy się wszystkimi pracami geodezyjnymi, w szczególności wykonujemy mapy do celów projektowych, geodezyjną obsługę inwestycji w tym farm fotowoltaicznych i mapy powykonawcze. Zapraszamy do kontaktu. uje się F

O FIRMIE

 

Nasza firma poprzez zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie oferuje Państwu usługę polegającą na geodezyjnej obsłudze budowy. Geodezyjna obsługa budowy to proces, który umożliwia wybudowanie obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym

 

Każda inwestycja budowlana wiąże się z procesem budowlanym. Do najistotniejszych elementów tego procesu należą etap projektowy, etap realizacyjny i etap przekazania do eksploatacji.

 

W większości tych etapów usługi geodezyjne są niezbędne aby każda inwestycja została zaprojektowana (na aktualnej mapie do celów projektowych), zrealizowana (geodezyjna obsługa budowy) i przekazana do eksploatacji (mapa powykonawcza). 

 

W etapie realizacji zamierzenia budowlanego obecność geodety często jest niezbędna lub wymagana przez prawo. Dzięki usłudze geodezyjnej obsługi budowy inwestor ma pewność, że jego budowa przebiega w sposób zaplanowany, a każdy jej element wyznaczony jest w miejscu planowanym.


Do elementów geodezyjnej obsługi inwestycji zaliczamy:

 

-założenie geodezyjnej osnowy realizacyjnej

 

-pomiar stanu 0 inwestycji wraz z cała infrastrukturą (pomiar ten pozwala na wykonanie szeregu obliczeń i dokumentacji w toku trwania budowy, m.in. obliczenie elementów przekazanych do rozbiórki, służy również do obliczeń mas ziemnych, wymiany gruntu itp.)

 

-geodezyjne opracowanie dokumentacji projektowej (na jej podstawie dokonuje się tyczenia elementów projektowanych w terenie z należytą dokładnością i zgodnie z harmonogramem prac)

 

-tyczenie elementów projektowanych (m.in. odhumusowania, posadowienia płyt fundamentowych, osi konstrukcyjnych, dróg, chodników, jezdni, mostów i każdego innego elementu projektu budowlanego)

 

-inwentaryzacja wykonanych elementów projektowanych (bieżąca i terminowa inwentaryzacja geodezyjna wykonanych elementów projektowanych)

 

-obliczanie mas ziemnych

 

-inwentaryzacja powykonawcza (pomiar wykonanych elementów projektowanych i porównanie ich wykonania z projektem budowlanym w części dotyczącej geometrii i położenia)

 

-kompletowanie dokumentacji i dostarczenie map powykonawczych

 

 

 

 

 

 

Usługi powiązane:

 

mapa do celów projektowych, mapa powykonawcza, geodezyjna obsługa budowy, tyczenie w terenie, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, 

wznowienie granic nieruchomości, obliczanie mas ziemnych, geodezyjne opracowanie projektów

 

 

Geodezyjna obsługa budowy

18 października 2021

GEODEZJA  Damian Janicki 725 413 416